Коваль Костянтин Олегович

Кандидат технічних наук, доцент

2000 р. - вступив у Вінницький державний технічний університет. 

2004 р. – бакалавр, диплом з відзнакою, за освітньо-кваліфікаційним напрямком 6.090701 – “Радіотехніка” (ВНТУ).

2004 р. – 2005 р. – магістр, за освітньо-кваліфікаційним напрямком 8.090701 – “Радіотехніка” (ВНТУ).

2005 р. – 2008 р. – аспірант за напрямом підготовки 05.11.08 – Радіовимірювальні прилади (ВНТУ).

З 2007 року працював на посадах інженера і асистента кафедри.

З 2010 року переведений на посаду старшого викладача.

У жовтні 2010 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю радіовимірювальні прилади.

З вересня 2013 року працює на посаді доцента кафедри інтеграції навчання з виробництвом та кафедри радіотехніки.

У квітні 2014 року - присвоєно вчене звання доцента.

З 15 лютого 2015 року виконувач обовязки завідувача кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

За результатми виборів за конкурсом (з 1 вересня 2015 року) завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

Автор понад 105 наукових робіт серед яких 1 монографія, 3 навчальні посібники, більше 40 статей (7 опубліковано у наукометричній базі SCOPUS, 7 опубліковано в міжнародному професійному науковому реєстрі http://ieeexplore.ieee.org інші в журналах з переліку ВАК України), 40 публікацій у пошуковій системі http://scholar.google.com/, 3 методичні вказівки, 25 патентів України (один з патентів на винахід) та 5 вторських свідоцтва.

Тематика наукової роботи – “Розробка та дослідження функціональних вузлів  радіовимірювальних приладів (електричних фільтрів, помножувачів частоти, фазообертачів, генераторів) на базі електрично керованих ємностей на основі транзисторних структур з від’ємним опором” та розвиток "soft skills" та "hard skills" у студентів технічних напрямків підготовки.

Брав участь в міжнародних проектах та значній кількості стажувань і навчань в Україні.

За активну наукову та громадську діяльність відзначався численими візнаками місцевого та загально державного значення.

Розробник сайту Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки - http://vsort.org.ua/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authorid=10085405307911277457&user=tzYpnxkAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35867934600

Робочий e-mail: kkoval@vntu.edu.ua